Sobota, 15 grudnia 2018

Zakochani na zdjęciu! Konkurs CH Bielawy i Dziennika Nowości

Walentynki w Centrum Handlowym Bielawy już za nami, zdjęcia kochających się osób znajdziecie na fanpage'u CH Bielawy na Facebooku oraz poniżej na naszej stronie internetowej.
Zapraszamy do głosowania poprzez przycisk "lubię to" i wysłanie SMSów (koszt SMS-a to 1,23 zł z VAT) na wybrane zdjęcie, poniżej bohaterowie Walentynkowego święta i numery SMS!


Głosujcie, jest o co walczyć:

Hotel AMBASADA w Krobii przygotował romantyczny pobyt z noclegiem i śniadaniem dla zwycięzców, których zdjęcie zwycięży. Wartość nagrody to 500zł.


Bohaterowie II nagrody wybiorą się na romantyczną kolację do restauracji kreolskiej Luizjana na ulicy Mostowej 10. Wartość nagrody to 150zł.

Oriental day spa Beauty Essence, Most Pauliński, zaprosi na masaż relaksacyjny filipiński parę, której fotografia zdobędzie III miejsce. Wartość nagrody to 300zł.


Zapraszamy do udziału w konkursie! Wygrajcie romantyczny prezent dla siebie i ukochanej osoby!


http://m.7dni.pl/2014/02/orig/aeae2-303987.jpg

Centrum Handlowe Bielawy przygotowało dla wszystkich zakochanych Torunian wyjątkowy konkurs z romantycznymi nagrodami. Wystarczy pojawić się 14 lutego w godzinach: 16.00 - 20.00, sfotografować się z ukochaną osobą, a następnie zaprosić wszystkich znajomych i przyjaciół do głosowania drogą SMS i poprzez fanpage na Facebooku CH Bielawy Galeria "Zakochani na zdjęciu, żeby oddawali głosy właśnie na Wasze zdjęcie.
Szczegóły konkursu w regulaminie już niebawem.

Głosowanie zakończone Wyniki głosowania poniżej
Wyniki głosowania w plebiscycie:
Zakochani na zdjęciu! Konkurs CH Bielawy i Dziennika Nowości
http://m.7dni.pl/2014/02/orig/d077b-303882.png


REGULAMIN KONKURSU „Zakochani na zdjęciu”

§1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu Dziennika ”Nowości” pod nazwą „Zakochani na zdjęciu”.


§2
ORGANIZATOR


Organizatorem konkursu jest firma Express Media Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz, wydawca Dziennika „Express Bydgoski”, reprezentowana przez dr Tomasza Wojciekiewicza – Prezesa Zarządu

§3.
ZASADY ORGANIZACJI KONKURSU


1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 14.12.20014 roku o godzinie 16:00 i kończy się w dniu 21.02.2014 roku o godzinie 15.00
2. Konkurs przeprowadzany jest w dwóch, bezpośrednio następujących po sobie etapach:
a. I etap: zorganizowany na terenie CH Bielawy w dniu 14.02 w godz. 16.00 – 20.00– - wykonywanie zdjęć przez wszystkie osoby, chcące wziąć udział w konkursie;
b. II etap trwający od 18.02 do 20.02: wybór najlepszych zdjęć przez komisję konkursową, głosowania SMS i Facebooka Fan Page Centrum Handlowego Bielawy,
3. Ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce 21.02.2014 r. w Dzienniku Toruńskim NOWOŚCI, na www.nowosci.com.pl i Facebooku Fan Page'u Centrum Handlowego Bielawy.

§4.
UDZIAŁ W KONKURSIE


1. Aby wziąć udział w konkursie należy:
a. mieć ukończone 18 lat,( przynajmniej jedna z osób występujących na zdjęciu, osoba niepełnoletnia powinna być z rodzicem lub opiekunem prawnym) ; wykluczone są zdjęcia samych dzieci;
b. odwiedzić strefę konkursową w Centrum Handlowe Bielawy w dniu 14.02 w godzinach: 16.00 - 20.00 i sfotografować się z ukochaną osobą
c. wyrazić pisemną zgodę na przetwarzanie, dla celów organizacji i promocji konkursu, swoich danych osobowych oraz publikację wizerunku (w tym imienia i nazwiska) za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych (strona www i fanpage na Facebooku centrum handlowego. Wyrażenie takiej zgody nie uprawnia do otrzymania z tego tytułu wynagrodzenia.

2. W konkursie zostaną wyłonione trzy zdjęcia oraz przyznane trzy nagrody.
a. I nagroda: Nocleg ze śniadaniem w hotelu Ambasada w Dolinie rzeki Drwęcy zostanie przyznana przez Komisję konkursową w składzie:
Centrum Handlowe Bielawy: Marcin Żelazny, Dyrektor Centrum Handlowego Bielawy
Express Media Sp. z o.o. : Ewa Szczerbiak, młodszy przedstawiciel handlowy
b. II nagroda: Romantyczna kolacja dla dwóch osób w hotelu Luizjana w Toruniu zostanie przyznana przez Internautów głosujących na Facebooku na Fan Page’u Centrum Handlowego Bielawy,
c. III nagroda: Filipiński masaż relaksacyjny dla dwojga w salonie Beauty Essence zostanie przyznana przez czytelników Dziennika „Nowości” za pomocą SMS,
3. Głosowanie będzie trwało w terminie: 17.02 - 20.02 do godz. 20.00
4. Ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce w dniu 21.02w:
a. Dzienniku NOWOŚCI
b. na www.nowosci.com.pl w zakładce KONKURSY
c. na Facebooku Fan Page'u Centrum Handlowego Bielawy
4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora, członkowie ich najbliższych rodzin (współmałżonek, rodzice, rodzeństwo, dzieci) oraz pracownicy Apsys Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867), Al. Jana Pawła II 27, oraz Apsys Management sp. z o.o. z siedzibą i adresem w Warszawie (00-867), Al. Jana Pawła II 27, pracownicy sklepów i punktów usługowych znajdujących się na terenie Centrum Handlowego Bielawy i pracownicy agencji ochrony zatrudnieni na terenie Centrum Handlowego Bielawy. W konkursie nie mogą także brać udziału członkowie kapituły konkursu wskazanej przez Organizatora (,,Jury”), a także członkowie rodzin (rodzice, małżonkowie, dzieci oraz rodzeństwo).
5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

§5
GŁOSOWANIE

I. GŁOSOWANIE SMS


1. Oddanie głosu na wybrane zdjęcie odbywa się za pomocą wysłania SMS-a na numery podane przy prezentacji kandydatów (koszt SMS-a to 1,23 zł z VAT) na stronie www.nowosci.com.pl
2. Poprawnie wysłany SMS ze zgłoszeniem kandydata powinien zawierać: prefiks NOW.B.1 przyporządkowany każdemu z kandydatów (np. NOW.B.1). Głosować można wyłącznie SMS-owo na numer 7148 (koszt: 1,23 zł z VAT). Poprawnie oddany głos otrzyma odpowiedź zwrotną z potwierdzeniem i aktualnym wynikiem kandydata.
3. Wysłanie SMS-a jest równoznaczne z oddaniem jednego głosu.
4. Na każdego kandydata można oddać nieograniczoną liczbę głosów z jednego numeru telefonu.
5. Wysłanie SMS-a konkursowego jest równoznaczne z zakupem e-wydania Dziennika „Nowości”
6. Bieżące, procentowe wyniki głosowania będą dostępne również na stronie www.nowosci.com.pl w zakładce KONKURSY.

II. GŁOSOWANIE NA FACEBOOKU FAN PAGE Centrum Handlowego Bielawy

1. Głosowanie odbędzie się poprzez Fan Page Centrum Handlowego Bielawy na Facebooku. Każdy, kto zostanie fanem profilu będzie mógł oddać głos na kandydata poprzez kliknięcie ”lubię to”.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie portalu, a także funkcjonowanie sieci.
3. Przez przystąpienie do konkursu uczestnik oświadcza, że zwalnia serwis Facebook od wszelkiej odpowiedzialności związanej z konkursem.
4. Zwycięzcą konkursu na Facebooku będzie jeden kandydat, który otrzyma najwięcej polubień („Lubię to”) pod swoim zdjęciem.
5. Głosować na uczestników Konkursu można codziennie od 17.02 do 20.02 do godziny 20:00.
6. Głosowanie musi zostać poprzedzone wykorzystaniem funkcji „Lubię to” dla Fan Paged Centrum Handlowego Bielawy.
7. Głosować można raz dziennie na wybrane zdjęcie.
8. Praktyki związane z manipulowaniem, sprzedażą, kupowaniem lub wymianą wskazań „Lubię to” są zakazane.


§6
NAGRODY

1. Nagrody:
I nagroda w postaci: Nocleg ze śniadaniem w hotelu Ambasada w Dolinie rzeki Drwęcy będzie przyznana przez wyżej wymienioną komisję konkursową. Koszt 290 zł brutto ( 235 zł netto )
II nagroda w postaci: Filipiński masaż relaksacyjny dla dwojga w salonie Beauty Essence zostanie przyznana na podstawie głosowania SMS. Koszt 240 zł brutto ( 195 zł netto )
III nagroda w postaci: romantyczna kolacja dla dwóch osób w hotelu Luizjana w Toruniu przyznana zostanie na podstawie głosowania na Facebooku Fan Page'u Centrum Handlowego Bielawy. Koszt 200 zł brutto ( 162 zł netto )
2. Od nagród, o których mowa w § 7 Regulaminu, zostanie opłacony przez Organizatora zryczałtowany podatek dochodowy, stosownie do treści art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).
3. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.
4. Nagrody należy odebrać w siedzibie Dziennika Toruńskiego Nowości na ul. Podmurnej 31 w Toruniu do dnia: 14.03.2014.
5. Nagrody do zrealizowania w terminie 15.04.2014.

§8
KOMISJA KONKURSOWA


Nad prawidłowością przebiegu plebiscytu czuwać będzie komisja w składzie:
1) Centrum Handlowe Bielawy: Marcin Żelazny, Dyrektor Centrum Handlowego Bielawy
3) Media Express Sp. z o.o.: Ewa Szczerbiak, Młodszy Przedstawiciel Handlowy

§9
REKLAMACJE


1. Ewentualne reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Zakochani na zdjęciu - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
2. Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatorów wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania.

§10
DODATKOWE ZAPISY ORGANIZATORA


1. Organizatorzy nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizatorzy przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów z funkcjonowaniem systemu SMS, problemów związanych z siecią GSM lub związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
d) wymuszone czynnikami zewnętrznymi zmiany w terminach poszczególnych etapów plebiscytu. O ewentualnych zmianach terminów Organizatorzy zobowiązuje się na bieżąco informować uczestników konkursu oraz głosujących na łamach Dziennika Toruńskiego Nowości.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie konkursu.

§11
DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU


Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem: www.nowosci.com.pl w zakładce KONKURSY oraz na profilu Centrum Handlowego Bielawy na www.facebook.com.

http://m.7dni.pl/2014/02/orig/aeae2-303987.jpg