Sobota, 15 grudnia 2018

Zbuduj Swój Region

Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim naszego województwa rozpoczynamy akcję „Zbuduj Swój Region”. Unia Europejska stworzyła dla mieszkańców kujawsko-pomorskiego olbrzymią szansę na polepszenie codziennego życia i co najważniejsze: to my sami możemy zdecydować, jak i za ile będzie można zrobić coś dla siebie, bądź otoczenia. Otóż w latach 2014 – 2020 nasz region dostanie z Brukseli olbrzymie pieniądze: 1,8 mld euro w ramach Funduszu Spójności. Marszałek Piotr Całbecki przewiduje realizację różnych inwestycji za 25 mld zł. W tej kwocie jest wspomniane 8 mld zł na realizację waszych pomysłów. - Czas najwyższy, żeby realizować nie tylko duże projekty, jak na przykład, droga S5, ale także zająć się poprawą jakości codziennego życia mieszkańców – powiedział marszałek Całbecki.
Co ważne, rozdział tych pieniędzy nie będzie odbywał się według kryteriów ustalonych centralnie, jak było dotychczas. Wypracuje je samorząd naszego województwa, w taki sposób, by pieniądze naprawdę stały się wsparciem dla ludzi.


Od ekologii po kulturę i biznes
Zgłaszając swoje pomysły, możecie również przyczynić się do tego, żeby te kryteria były elastyczne i jak najbardziej odpowiadające waszym potrzebom. Akcja „Zbuduj Swój Region” nie ma w sobie nic z oficjalnych konsultacji. Jej celem jest ukazanie pomysłów i stworzenie dobrego dialogu społecznego między oficjalnymi dysponentami unijnych pieniędzy, a ludźmi bądź organizacjami, którzy ich potrzebują.
Mieszkańcy regionu mogą zgłaszać swoje pomysły na wykorzystanie środków unijnych w sześciu kategoriach:
1. Świeże spojrzenie – z myślą o dzieciach i młodzieży.
- propozycje od osób indywidualnych i grup, dotyczące zmiany najbliższego otoczenia z uwzględnieniem potrzeb naszych pociech, np.: na sport i rekreację, kulturę i sztukę;
- pomysły od grup młodych ludzi, dotyczące zmian w swojej miejscowości;
- inicjatywy szkół, przedszkoli, prywatnych uczelni na ich lepsze funkcjonowanie;
2. Miejsce na dobry biznes. Kategoria dla pracodawców, właścicieli małych, średnich i dużych firm. Czekamy na:

- zgłoszenia od pracodawców, dotyczące wprowadzenia takich zmian, które pomogłyby funkcjonować ich firmom;
- propozycji od ludzi myślących o założeniu własnej firmy.
3. Dojrzale ku przyszłości. Kategoria skierowana do ludzi starszych i dla ludzi starszych. Oczekujemy ciekawych programów dla ludzi 50+; propozycji kursów, przedsięwzięć kulturalnych, oświatowych i sportowo-rekreacyjnych, które wpłyną na poprawę jakości ich życia.
4. Pełną piersią! Ekologia i zdrowie. Inicjatywą mogą tu wykazać się mieszkańcy gmin uzdrowiskowych bądź rejonów ekologicznych. Czekamy na ich propozycje dotyczące miejscowości uzdrowiskowych, na pomysły i programy związane z ekologią.

5. Więcej kultury. Miłośnicy zabytków, kultury ludowej bądź miejskiej mają pole do popisu Prosimy o pomysły i programy dotyczące ochrony zabytków oraz na organizację lokalnych akcji kulturalnych. Mogą zgłaszać je osoby fizyczne bądź instytucje (domy kultury, parafie, itd.)

6. Dobry start. Szansa dla pedagogów, nauczycieli, opiekunów oraz rodziców z dziećmi. Dzięki unijnym pieniądzom możecie zmienić swoje przedszkola, szkoły, podwórka, świetlice, itp.

Najlepsze pomysły wybierze Kapituła składająca się z przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego oraz Wydawnictwa Express Media Sp. z o.o. Zwycięzcy poszczególnych kategorii nagrodzeni zostaną dwuosobową wycieczką do jednego z miast Unii Europejskiej. Otrzymają też tablety z e-prenumeratą wybranej gazety naszego Wydawnictwa. Szczegółowy regulamin będzie dostępny na www.nowosci.com.pl, www.express.bydgoski.pl, www.mojregion.eu

Jak to zrobić?
Pomysły w poszczególnych kategoriach można zgłaszać od 10 do 31 października br., przesyłając ich opis na adres: zbudujswojregion@expressmedia.pl. Opis nie może przekraczać objętości strony A 4 i może zawierać tylko jedno zdjęcie. Do opisu projektu należy dołączyć dane osobowe, adres i numer telefonu (wyłącznie do wiadomości organizatora konkursu). Zgłoszenia można też składać osobiście we wszystkich biurach ogłoszeń oraz punktach partnerskich wydawnictwa Express Media na terenie województwa.

Regulamin konkursu:
bcfbc-318467
Podajemy laureatów konkursu:

Laureatem konkursu Zbuduj swój region w kategorii Świeże spojrzenie zostaje Pani Dorota Dembińska za pomysł "Dzieci i młodzież perpetuum mobile".

Laureatem konkursu Zbuduj swój region w kategorii Miejsce na dobry biznes zostaje Pan Piotr Kosecki za pomysł "Centrum Borowiacka Chata".

Laureatem konkursu Zbuduj swój region w kategorii Dojrzale ku przyszłości zostaje Pani Renata Repińska za pomysł "Razem odkrywamy, poznajemy i działamy".

Laureatem konkursu Zbuduj swój region w kategorii Pełną piersią! zostaje Pan Leszek Wasielewski za pomysł "Kujawsko-Pomorski Zintegrowany System Ofert z Ekoturystyki".

Laureatem konkursu Zbuduj swój region w kategorii Więcej Kultury… zostaje Miejskie Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim za pomysł "Internetowe Radio".

Laureatem konkursu Zbuduj swój region w kategorii Dobry start zostaje Hanna Jędrzejczyk i Bogna Wojciechowska-Bollin za pomysł "Bydgoskie Dni Architektury".