środa, 19 grudnia 2018

Dni Bohatera Domu! Leroy Merlin zaprasza!

Leroy Merlin rozdaje nagrody!


http://m.7dni.pl/2014/10/orig/5aba8-319462.jpg

http://m.7dni.pl/2014/10/orig/2fee7-319300.jpg

http://m.7dni.pl/2014/10/orig/0d3eb-319301.jpg

REGULAMIN AKCJI WSPIERAJĄCEJ WYDARZENIE DNI
„ZOSTAŃ BOHATEREM W SWOIM DOMU”

§1.

Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia akcji Dziennika ”Expressu Bydgoskiego” i firmy Leroy Merlin Polska sp. z o.o. wspierającego dni „ZOSTAŃ BOHATEREM W SWOIM DOMU”.
Aby wziąć udział w akcji należy zakupić Express Bydgoski z kuponem promocyjnym, który zostanie zamieszczony w Expressie Bydgoskim w dniu: 31.10, 03.11 , 07.11, zachować kupon, zapisać odpowiedź na zawarte na nim pytanie i z kuponem oraz paragonem za zakupy o wysokości minimum 150 zł brutto zrobione w Leroy Merlin ul. Rejewskiego 5 w Bydgoszczy, zgłosić się do kasy / punktu informacyjnego. Tam można będzie zrealizować kupon - wymienić go na kartę podarunkową o wartości 30 zł brutto.

§2.
ORGANIZATOR

Organizatorem konkursu jest firma:
Leroy-Merlin Sp. z o.o. ul. Targowa 72
03-734 Warszawa

§3.
ZAŁOŻENIA AKCJI

1. Akcja będzie zapowiadana od 24.10 w Expressie Bydgoskim.

2. Kupon rabatowy będzie dostępny w następujących wydaniach Expressu Bydgoskiego: 31.10;03.11; 07.11

3. Kupon będzie do realizacji od 03 do 16.11 w Leroy Merlin ul. Rejewskiego 5 w Bydgoszczy.

4. Aby otrzymać kartę podarunkową należy:
- odpowiedzieć na zawarte na kuponie pytanie,
- zgłosić się do kasy/punktu informacyjnego w Leroy Merlin ul. Rejewskiego 5 w Bydgoszczy,
- dokonać zakupów na minimum 150,00 zł brutto w Leroy Merlin ul. Rejewskiego 5 w Bydgoszczy,

§4
REKLAMACJE

1. Ewentualne reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Zostań bohaterem w swoim domu - reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia akcji (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatorów wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania.

§5
DOSTĘPNOŚĆ REGULAMINU

Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.express.bydgoski.pl