Sobota, 15 grudnia 2018

Konkurs na biogram polskiego uczonego

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy realizuje projekt "Polska Lista Naukowców 2". W tym roku tematem przewodnim są dokonania polskich uczonych, które są związane z astronomią oraz inżynierią kosmiczną. W związku z projektem zapraszamy do udziału w konkursie!ZASADY KONKURSU:


Konkurs polega na przygotowaniu (samodzielnie lub w grupach) pracy konkursowej, tj. biogramu polskiego naukowca lub odkrywcy związanego z astronomią lub kosmonautyką.
W wykonaniu zadania pomogą materiały informacyjne przygotowane we współpracy z Mariuszem Jarockim, pracownikiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Prace należy dostarczyć do siedziby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w terminie do 3 grudnia 2014 r. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: dun@centrumnowoczesnosci.org.pl lub telefonicznie: Paulina Ładyńska - 56 6904990 wew. 513.
Konkurs „Polska Lista Naukowców 2” jest integralną częścią festiwalu nauki: „Polska Lista Naukowców 2”, który jest realizowany w ramach projektu, dofinansowanego w ramach Działalności Upowszechniającej Naukę, współfinansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Regulamin konkursu i prezentacja przygotowana przez Mariusza Jarockiego są dostępne na stronie internetowej: http://mlynwiedzy.org.pl/konkurs-ramach-pln2/.