Sobota, 15 grudnia 2018

Konkurs „Razem dla Kujawsko-Pomorskiej wsi”

Wygraj romantyczną kolację lub wycieczkę!


Atrakcyjne nagrody w konkursach Urzędu Marszałkowskiego

Podroż warta 2,5 tys. zł, bezpłatny pobyt w sanatorium, vouchery na zabiegi spa, zaproszenie na kolację oraz wejściówki na wydarzenia kulturalne. Tak atrakcyjne nagrody można wygrać w konkursach, które Urząd Marszałkowski ogłosił w wydawnictwach przedstawiających zmiany na obszarach wiejskich w naszym regionie.
W dwóch publikacjach „Razem dla kujawsko-pomorskiej wsi, powiaty bydgoski i toruński" oraz „Razem dla kujawsko-pomorskiej wsi, powiaty chełmiński, grudziądzki i świecki” prezentowane są przemiany na terenach wiejskich w naszym województwie, które są zasługą inwestycji i przedsięwzięciom finansowanych m.in. z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Aby wygrać voucher na usługę turystyczną o wartości 2,5 tys. zł należy odpowiedzieć na pytania zawarte na kuponie na przedostatniej stronie każdego z wydawnictw.
W innym z konkursów można wygrać pobyt w sanatorium „Przy Tężni” w Inowrocławiu. Wystarczy przygotować kolaż zdjęć z najważniejszymi inwestycjami zrealizowanymi przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konkurs trwa do 12 grudnia.
Dla uczestników konkursów czekają również wejściówki do Opery Nova i Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Teatru Horzycy i Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu, Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni, Pałacu Lubostroń w Lubostroniu oraz zabiegi spa i kolację w Pałacu Romantycznym w Turznie koło Torunia.Regulaminy konkursów na stronie www.kujawsko-pomorskie.pl/razemdlawsi

Poniżej zamieszczamy pytania konkursowe, jakie ukazały się w lokalnych wydaniach gazet wydawnictwa Express Media wraz z regulaminami.

I. Konkurs w „Expressie Bydgoskim" i „Nowościach - Dzienniku Toruńskim".

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić i odesłać oryginalną kartę z pytaniami, która pojawiła się w publikacji „Razem dla kujawsko-pomorskiej wsi, powiaty bydgoski i toruński". Podpisaną, oryginalną kartę należy wysłać do 10 grudnia 2014 r. na adres Urzędu Marszałkowskiego: Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub przynieś osobiście do biura konkursu (Biuro Podawcze Urzędu Marszałkowskiego).
Wśród osób, które nadeślą prawidłowe odpowiedzi Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego rozlosuje dwa vouchery na usługę turystyczną. Na karcie muszą się znaleźć dane osobowe oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych (patrz dopisek pod pytaniami konkursowymi).


Pytania:

1. Zrewitalizowany dworek w Gądeczu jest siedzibą Lokalnej Grupy Działania:
• Wiczno
• Trzy Doliny
• Ziemia Gotyku

2. Wartość budowy świetlicy wiejskiej w Prądocinie wyniosła:

• blisko 800 tys. zł
• blisko 700 tys. zł
• blisko 600 tys. zł

3. Który z obiektów w Chrośnej rozbudowano, zmodernizowano i wyposażono za ponad 1 mln zł?

• boisko sportowe z placem zabaw
• szkołę podstawową
• lokalną świetlicę wiejską

4. Ile miejsc będą miały trybuny rewitalizowanego, przyszkolnego boiska w Ostromecku?
• 160
• 150
• 170

5. W wyremontowanym i zaadaptowanym budynku pastorówki w Zelgnie działa:
• dom dziennej opieki
• siłownia
• świetlica wiejska

Imię i nazwisko............................................................
Adres…, ...................................................................
tel.… ...................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na potrzeby związane z przeprowadzeniem
i promocją konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych,
(Dz. U z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).

Podpis… .............................................


Prosimy pamiętać, że w konkursie będą brane pod uwagę TYLKO ORYGINALNE KUPONY Z PYTANIAMI I PRAWIDŁOWYMI ODPOWIEDZIAMI!


RAZEM DLA WSI - POWIATY BYDGOSKI I TORUŃSKI

Regulamin konkursu w „Expressie Bydgoskim" i „Nowościach - Dzienniku Toruńskim"
II. Konkurs w „Nowościach Grudziądz"

Dla pierwszych dwóch osób, które 28 listopada o godzinie 13 zadzwonią pod numer 56 62 18 344, mamy podwójne zaproszenia na koncerty do Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni.


RAZEM DLA WSI - POWIATY BYDGOSKI I TORUŃSKI

Regulamin Ośrodek Chopinowski w Szafarni


Zaproponuj hasło promujące Twoją miejscowość i prześlij je na adres razemdlawsi@kujawskopomorskie.pl do 9 grudnia. Autorom pięciu najlepszych haseł rozdamy zestaw gadżetów.


RAZEM DLA WSI - POWIATY BYDGOSKI I TORUŃSKI

Regulamin konkursu „Hasło promujące Twoją miejscowość"


III. Konkurs w „Nowościach Nadwiślanin"

Przygotuj plakat pod tytułem „Gmina którą warto odwiedzić”. Prześlij go do 5 grudnia na adres Urzędu Marszałkowskiego, (pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń) z dopiskiem „plakat gmina”. Autor najlepszej pracy otrzyma voucher o wartości 200 złotych na zabiegi spa w Pałacu Romantycznym w Turznie. Osoba, która zajmie drugie miejsce otrzyma voucher na kolację w restauracji Marconi w Turznie o wartości 150 złotych.

RAZEM DLA WSI - POWIATY CHEŁMIŃSKI, GRUDZIĄDZKI, ŚWIECKI

Regulamin konkursu „Gmina, którą warto odwiedzić"

Dla trzech pierwszych osób, które 27 listopada o godzinie 13 zadzwonią pod numer 56 62 18 344, mamy podwójne zaproszenia na „Napój miłosny” w Operze Nova (12 i 14 grudnia).

RAZEM DLA WSI - POWIATY CHEŁMIŃSKI, GRUDZIĄDZKI, ŚWIECKI

Regulamin konkursu - Opera Nova