Sobota, 15 grudnia 2018

Bieg po zdrowie

Bieg po zdrowie - 25-lecie Expressu Bydgoskiego


Zapraszamy do aktywnego udziału w treningach biegowych z profesjonalnymi trenerami i doświadczonymi biegaczami.

Spotykamy się w każdą niedzielę od 5 lipca do 23 sierpnia przy Karczmie Kummerówka (przy stadninie) w Myślęcinku.
Zapisy od godziny 10:30. Start biegu o godz. 11:00.
Do wspólnej, sportowej zabawy zapraszamy każdego. Przygotowane trasy o dystansie 3, 5, 8 km, przeznaczone są dla amatorów i profesjonalnych biegaczy oraz wielbicieli nordic walking.

UWAGA! 23 SIERPNIA W ZWIĄZKU Z ZAWODAMI TRIATHLON POLSKA 2015 PARKING DLA UCZESTNIKÓW BIEGU BĘDZIE ZNAJDOWAŁ SIĘ PRZY OGRÓDKACH DZIAŁKOWYCH PRZY UL. ZAMCZYSKO ORAZ PRZY STACJI BENZYNOWEJ ORLEN.

Zachęcamy jednak Państwa do przyjechania rowerem. Będzie jeszcze aktywniej i zdrowiej :-)

http://www.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/pl/aktualnosci-2/aktualnosci-drogi/2838-triathlon-polskaAktualności związane z współorganizowanym przez nas biegiem możecie śledzić także w wydarzeniu na facebooku "Expressu Bydgoskiego" oraz na Instagramie warszawska_13

Regulamin do pobrania 23ea8-332738
REGULAMIN TRENINGÓW BIEGOWYCH Z CYKLU „BIEG PO ZDROWIE”

§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia treningów biegowych pod nazwą „Bieg po zdrowie” oraz organizowanych podczas nich konkursów.

§2.
Organizatorem treningów biegowych jest Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki we współpracy medialnej i sponsorskiej z firmą Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).
§3.
Treningi biegowe pod nazwą „Bieg po zdrowie” mają na celu promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu oraz wypoczynku na świeżym powietrzu. Podczas treningu w żaden sposób nie jest oceniana aktywność fizyczna uczestników biegu. W treningach może uczestniczyć każdy bez względu na wiek i stopień zaawansowania.
Treningi będą odbywały się co tydzień w niedziele od 5 lipca do 23 sierpnia 2015 r. o godz. 11:00
w Myślęcinku.

§4.
Na treningi obowiązują zapisy. Zapisy będą odbywały się w każdą niedzielę przed biegiem od
5 lipca do 23 sierpnia 2015 r. od godz. 10:30 (pół godziny przed startem biegu). Każdy uczestnik sam wybiera dystans, na jaki chce pobiec. Do wyboru są następujące odległości: 3, 5 i 8 km. Wszyscy uczestnicy startują wspólnie spod Karczmy Kummerówka niedaleko stadniny koni w Myślęcinku. Następnie każdy uczestnik będzie pokonywał wybraną przez siebie trasę w dowolnym tempie i w dowolny sposób (można np. spacerować).

§5
Podczas biegów organizowane będą konkursy z nagrodami. Aby wziąć udział w konkursie należy:
1. Zapisać się na trening biegowy.
2. Wypełnić wszystkimi wymaganymi danymi kupon konkursowy oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe, znajdujące się na kuponie. Każdy uczestnik otrzyma kupon podczas zapisywania się na trening. Pytania mogą być także publikowane w „Expressie Bydgoskim”
przed niedzielą, na którą będzie zaplanowany trening.
3. Oddać kupon na stoisku promocyjnym „Expressu Bydgoskiego”.

Spośród wypełnionych prawidłowo kuponów konkursowych, komisja wybierze trzy, biorąc pod uwagę najciekawszą odpowiedź na pytanie. Autorzy najciekawszych odpowiedzi wygrają atrakcyjne nagrody (jedna nagroda główna oraz dwie nagrody pocieszenia).

§6.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stoisku promocyjnym „Expressu Bydgoskiego” po każdym zakończonym biegu. W przypadku nieobecności Zwycięzcy w trakcie ogłoszenia wyników, traci on wszelkie prawa do nagrody. Jednocześnie nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi, którego odpowiedź była najbardziej ciekawa.

§7.
Nad prawidłowością przebiegu treningów biegowych oraz organizowanych podczas nich konkursów czuwać będzie komisja w składzie:
a) Sławomir Kabat - Redakcja
b) Karolina Żakowicz – Marketing Express Media sp. z o.o.
c) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca Express Media sp. z o.o.

§8.
Ewentualne reklamacje dotyczące treningów biegowych oraz organizowanych podczas nich konkursów należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Express Media sp. z o.o. z dopiskiem „Bieg po zdrowie” w terminie 7 dni od dnia treningu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§9.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§10.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu treningów, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi
o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu treningów zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w treningach niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane;
d) kontuzje, urazy i inne uszkodzenia ciała powstałe u uczestnika podczas treningu biegowego.

§11.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie treningów biegowych oraz konkursów.

§12.
Udział w treningach biegowych oraz organizowanych podczas nich konkursach jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Express Media sp. z o.o. oraz pod adresem www.naszeakcje.expressmedia.pl/regulaminy_konkursow

§13.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane
w celu przeprowadzenia konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów na stronach internetowych oraz gazety. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora konkursu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w konkursach, oraz że Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.