środa, 19 grudnia 2018

Rodzinne kino z Expressem Bydgoskim

Z okazji 25-lecia gazety „Express Bydgoski" przygotowaliśmy konkurs, w którym do wygrania są bilety dla całej rodziny do kina Helios na pokaz specjalny filmu „Mały Książę". Zapraszamy do udziału!


http://m.7dni.pl/2015/09/z0/d14bc-335502.jpg?1441281683 http://m.7dni.pl/2015/09/z0/b6cc1-335503.jpg?1441281658Aby wziąć udział w konkursie odpowiedz na dwa pytania:
1. Jak myślisz, jak za 25 lat będzie wyglądała gazeta „Express Bydgoski”?
2. Dlaczego chciałbyś wybrać się z rodziną do Kina Helios na film „Mały Książę”?

Odpowiedzi do konkursu należy przesyłać w dniach 4.09.2015 - 11.09.2015 r. do godz. 13:00 pod adresem e-mailowym: konkurs@express.bydgoski.pl wpisując w tytule e-maila „Kino rodzinne z Expressem Bydgoskim”.


E-mail ze zgłoszeniem konkursowym powinien zawierać następujące elementy:
- odpowiedzi na dwa pytania konkursowe;
- imię, nazwisko oraz aktywny numer telefonu uczestnika konkursu, celem kontaktu w przypadku wygranej.

Spośród nadesłanych odpowiedzi, komisja wybierze 25 najciekawszych, których autorzy wygrają pakiet biletów do Kina Helios na film „Mały Książę” (w pakiecie są 4 bilety).

Projekcję filmu zaplanowano na 13.09.2015 r. na godz. 10:00 w Kinie Helios przy ul. Fordońskiej 141 w Bydgoszczy.

Przed rozpoczęciem projekcji filmowej odbędzie się również konkurs dodatkowy, w którym do wygrania będzie dziesięć biletów na koncert charytatywny „Wyprawka dla żaka". Gwiazdą koncertu będzie Mrozu.

Przed wysłaniem zgłoszenia do konkursu, prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu, który umieszczamy poniżej.

REGULAMIN KONKURSU „RODZINNE KINO Z EXPRESSEM BYDGOSKIM"


REGULAMIN KONKURSU „KINO RODZINNE Z EXPRESSEM BYDGOSKIM”


§1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą „Kino rodzinne z Expressem Bydgoskim”, w którym główną nagrodą są bilety do Kina Helios na film „Mały Książę”. Konkurs został ogłoszony na łamach dziennika „Express Bydgoski” z okazji 25-lecia gazety.

§2.
Organizatorem konkursu jest firma Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy,
ul. Warszawska 13, 85-058 Bydgoszcz (zwana dalej Organizatorem).

§3.
Konkurs polega na wysłaniu e-mailem odpowiedzi na dwa pytania konkursowe:
1. Jak myślisz, jak za 25 lat będzie wyglądała gazeta „Express Bydgoski”?
2. Dlaczego chciałbyś wybrać się z rodziną do Kina Helios na film „Mały Książę”?

§4.
Odpowiedzi do konkursu należy przesyłać w dniach 4.09.2015 - 11.09.2015 r. do godz. 13:00 pod adresem e-mailowym konkurs@express.bydgoski.pl wpisując w tytule e-maila „Kino rodzinne
z Expressem Bydgoskim”.
Spośród nadesłanych odpowiedzi, komisja wybierze 25 najciekawszych, których autorzy wygrają pakiet biletów do Kina Helios na film „Mały Książę” (w pakiecie są 4 bilety). Organizator będzie wybierał Zwycięzców w dwóch turach:
- trzynaście osób, które najlepiej odpowiedziały na pytania konkursowe, zostanie wybranych spośród odpowiedzi nadesłanych w dniach 4.09-8.09.2015 r.,
- dwanaście pozostałych spośród najciekawszych odpowiedzi otrzymanych w dniach
9.09-11.09.2015 r.
Projekcję filmu zaplanowano na 13.09.2015 r. na godz. 10:00 w Kinie Helios przy ul. Fordońskiej 141 w Bydgoszczy. Na film należy przyjść 15 minut przed rozpoczęciem seansu.
Bilety są ważne tylko na powyższy seans. Nagroda nie podlega jakiejkolwiek wymianie, w tym wymianie na równowartość pieniężną.
Warunkiem otrzymania nagrody jest jej osobisty odbiór przez Zwycięzcę w terminie i miejscu wyznaczonym przez Organizatora. Bilety są do odbioru w siedzibie „Expressu Bydgoskiego” przy ul. Warszawskiej 13 w Bydgoszczy do 11.09.2015 r. do godz. 16:00. Osoba odbierająca bilety musi mieć ukończony 18 rok życia. Nie ma możliwości dokupienia biletów ani zmiany miejsc (Zwycięzca otrzymuje bilety na konkretne miejsca). Zwycięzca może zrzec się całości nagrody lub jej części do dnia 11.09.2015 r. do godz. 14:00 ze względu na np. brak możliwości wykorzystania wygranej.

§5.
E-mail ze zgłoszeniem konkursowym powinien zawierać następujące elementy:
- odpowiedzi na dwa pytania konkursowe;
- imię, nazwisko oraz aktywny numer telefonu uczestnika konkursu, celem kontaktu w przypadku wygranej.

§6.
W dniu 9.09.2015 r. Organizator będzie kontaktował się trzykrotnie ze Zwycięzcami konkursu, którzy zostali wybrani w pierwszej turze, natomiast 11.09.2015 r. w godzinach 13:00-14:00 ze Zwycięzcami wybranymi w drugiej turze. W przypadku niemożliwości telefonicznego dodzwonienia się do Zwycięzcy, traci on wszelkie prawa do nagrody. Jednocześnie nagroda zostanie przyznana kolejnemu Uczestnikowi, którego odpowiedź była najbardziej ciekawa.

§7.
Przed pokazem filmu „Mały Książę” odbędzie się dodatkowy konkurs, w którym do wygrania będzie 10 biletów na koncert charytatywny finału akcji „Wyprawka dla żaka”. Koncert zaplanowano na 17.09.2015 r. w Hali Łuczniczka w Bydgoszczy. Gwiazdą koncertu będzie Mrozu.
Aby wygrać bilet należy wypełnić kupon z pytaniem konkursowym. Uczestnicy pokazu filmowego otrzymają kupony przed wejściem na salę kinową. W trakcie pokazu komisja konkursowa wybierze 5 osób, które udzielą najciekawszej odpowiedzi na pytanie umieszczone na kuponie. Jedna osoba wygrywa dwa bilety na koncert. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni od razu po zakończeniu pokazu filmowego. Nagroda nie podlega jakiejkolwiek wymianie, w tym wymianie na równowartość pieniężną. Osoba odbierająca bilety musi mieć ukończony 18 rok życia.

§8.
Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja w składzie:
a) Dominika Kucharska – Redaktorka Prowadząca „Męskiej Strefy”
b) Karolina Żakowicz – Marketing Express Media sp. z o.o.
c) Aleksandra Pazderska - Certyfikowana Osoba Nadzorująca Express Media sp. z o.o.

§9.
Ewentualne reklamacje dotyczące konkursu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Express Media sp. z o.o. z dopiskiem „Kino rodzinne z Expressem Bydgoskim” w terminie 7 dni od dnia zakończenia konkursu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§10.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu konkursu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie byli w stanie przewidzieć, lub którym nie mogli zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu konkursu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w konkursie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane;
d) opóźnienie lub odwołanie seansu w Kinie Helios;
e) opóźnienie lub odwołanie koncertu charytatywnego podczas finału akcji „Wyprawka dla żaka”
w Hali Łucznika w Bydgoszczy.

§11.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie konkursu.

§12.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Express Media sp. z o.o. oraz pod adresem www.naszeakcje.expressmedia.pl/regulaminy_konkursow

§13.
Organizator informuje, że przekazane dane osobowe Uczestnika konkursu będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w tym celu przez Organizatora. Powyższa zgoda obejmuje również zgodę na ewentualną nieodpłatną publikację imienia i nazwiska oraz zdjęcia Laureatów na stronach internetowych oraz gazety. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora konkursu dla innych celów marketingowych. Administratorem zbioru danych osobowych jest Express Media sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej 13. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w konkursach, oraz że Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.